Historie a vize
Reference
Novinky
Napsali o nás
Kariéra

Historie a vize

Jsme společnost z České republiky, která vznikla s cílem využít dvacetiletých zkušeností s projektováním a vytvořit intuitivní nástroj pro práci s informacemi obsaženými v BIM modelech. Děláme věci jednoduše a účelně. Známe potřeby klientů. Naší vizí je živý BIM model sloužící svému účelu po celou dobu životnosti staveb.
1997
vznik di5 architekti inženýři
2009
přechod na projektování v BIM
2009 - 2013
neúspěšné hledání nástroje pro naše zákazníky, aby mohli efektivně využívat své BIM modely
2013
snaha najít partnera pro vývoj produktu, který by splňoval naše očekávání
01/2015
rozhodnutí vyvinout takovýto nástroj sami; tým rozšířen o programátory
10/2015
spuštění demo verze Bim.Pointu; následující měsíce strávené testováním, připomínkováním a vylepšováním
03/2016
plně funkční beta verze Bim.Pointu
04/2017
pilotní uživatelé - Nadace ABF, VCES a.s., di5 architekti inženýři s.r.o.
12/2017
aktivní uživatelé s ostrými daty - STROS a.s., ZSMV
současnost
rozšiřování funkcionalit, zdokonalování těch stávajících, personalizace pro jednotlivé klienty

Reference

Co na Bim.Point říkají naši klienti a odborníci?

STROS - Sedlčanské strojírny a.s.

Společnost STROS - Sedlčanské strojírny a.s. využívá Bim.Point pro správu svých výrobních hal. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších výrobců hřeben-pastorkových výtahů na světě s téměř 200 zaměstnanci.
V současnosti disponují BIM modelem vytvořeným při základní pasportizaci výrobního areálu. Tento model obsahuje pouze stavebně konstrukční prvky.
Po prvotním seznámení s Bim.Pointem se však společnost STROS rozhodla pro vypracování komplexního BEP (BIM Execution Plan, Výkonný plán BIM).
Výkonný plán definuje požadavky a postupy pro zpracování BIM modelu. Nyní jsme ve fázi dokončování podrobné analýzy. Plánovaný BIM model bude kromě stavebních prvků obsahovat provozní prvky a vybavení (pracovní stroje, jeřáby, nářadí, žebříky,...), digitální evidenci provozních dokumentů (manuály ke strojům, provozní řády, inventární seznamy,…), evidenci pozemků firmy a další informace. Výše uvedené bylo vytvořeno na základě konzultací se správci areálu a jednotlivých provozů a studiem procesů stávající provozní evidence. BEP je sestaven přímo na míru potřebám společnosti STROS a.s.

(Co je to BEP a co má smysl požadovat v BIM modelu skutečného provedení si můžete přečíst na našem Blogu ZDE)

Zařízení služeb ministerstva vnitra – Letná, Praha

Společnost di5 architekti inženýři s.r.o. zajistila pasportizaci objektu Zařízení služeb ministerstva vnitra (Letná, Praha) dle metodiky CRAB rozšířené o pořízení BIM datového modelu. Proběhla aktualizace a digitalizace stávajících podkladů. Byl vypracován projekt na rekonstrukci výměníkové stanice. Spolu s hotovým dílem předal dodavatel dokumentaci skutečného provedení v BIMu s informacemi požadovanými správcem objektu.
V prostředí Bim.Pointu došlo k sehrání obdrženého ifc souboru výměníkové stanice s BIM modelem celého objektu. Tímto způsobem bude BIM model objektu rozšiřován a aktualizován i v budoucnosti.
Aplikace Bim.Point je využívaná pro správu budovy, pro nahlížení do digitální podoby skutečného stavu.
Na přání zadavatele funguje tento BIM model přímo na hardwarové infrastruktuře ZSMV (není realizován jako cloudové řešení).
 
Státní Opera Praha

Společnost di5 architekti inženýři s.r.o. zajistila pasportizaci objektu. Po aktualizaci a digitalizaci stávajících podkladů byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci objektu. V současné době probíhá vlastní rekonstrukce. Její zhotovitel je smluvně zavázán odevzdat spolu s hotovým dílem i BIM model skutečného provedení.
Bim.Point se stal vítězem veřejně vypsané soutěže Softwarový BIM nástroj pro podporu správy objektu (facility management). Po obdržení BIM dat skutečného provedení bude zpracována metodika, jak používat BIM model a jak pracovat s dokumenty a uživatelskými parametry.
Aplikace Bim.Point je využívána projektovým manažerem objednatele pro kontrolu BIM dokumentace stavby, po dokončení stavby bude využívaná pro správu budovy.

Bytové domy VIVUS Uhříněves

V současné době je aplikace Bim.Point využívaná při realizaci stavby. Slouží jako komunikační platforma zejména pro TDI a zhotovitele stavby. K dispozici je však všem účastníkům stavebního procesu – investorovi i projektantům.
Bim.Point zajišťuje průběžné školení všech uživatelů.


ELI Beamlines – laserové centrum Dolní Břežany

Uživatel má k dispozici BIM model pouze technologické části objektu. BIM model byl využíván pro koordinaci.
V současnosti doplňujeme do BIM modelu popisné vlastnosti prvků dle podkladů z realizace stavby a dokumentace skutečného provedení.
Aplikace Bim.Point bude v budoucnu využívaná pro přístup k těmto informacím pracovníky správy budovy.
Dle požadavků správců objektu se začíná tvořit BEP (BIM Execution Plan, Výkonný plán BIM). BEP je komplexní dokument, který jasně definuje pravidla, jak pracovat s konkrétním BIM modelem, a který zohledňuje požadavky všech zúčastněných stran.


Nákupní centrum – Aupark, Bratislava

Nákupní centrum o ploše 100 tisíc m2. Uživatel má k dispozici BIM model objektu, ale stávající FM systém neumožňuje s BIM daty přímo pracovat.
V současnosti probíhají exporty do ifc souborů a sehrávání BIM modelu. Učíme uživatele, jak v prostředí Bim.Pointu uspořádat dokumenty a pracovat s uživatelskými parametry.
Cílem zadavatele je pracovat s 3D modely jednotlivých obchodních jednotek a nahlížet na polohové rozmístění prvků stavby, zejména prvků TZB a k nim přiřazovat stávající dokumentaci (včetně všech souborových příloh).Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, prezident SIA ČR

Naše stavebnictví nutně potřebuje zvýšit efektivitu řízení. Je nezbytné mimo jiné celý proces elektronizovat a datově standardizovat. BIM je bezesporu ta správná platforma, jak toho dosáhnout. Co nejširší využívání elektronických nástrojů jako je Bim.Point nám tuto cestu usnadní.

 

 

 

Ing. arch. Petr Vaněk, Předseda Odborné rady pro BIM (czBIM)

Jedním ze základních principů BIM metodiky je co největší otevřenost pro spolupráci všech zúčastněných. Bim.Point je vhodný nástroj pro naplnění strategie Open BIM spolupráce, kde za pomoci univerzálního výměnného formátu IFC, získají přístup k datům všichni, kteří je v rámci životního cyklu stavby (budovy) budou potřebovat.

 

 

 

Ing. Petr Hampl, člen představenstva Techo a.s.

Jako jeden z předních evropských výrobců a dodavatelů kancelářského nábytku testujeme Bim.Point pro komunikaci se zákazníky a pro předání finální dokumentace interiérů se všemi protokoly a návody v elektronické podobě. Naším motivem je mít online nástroj pro zkvalitnění, zrychlení a zefektivnění naší dodávky a servisu interiéru a tím zvýšení spokojenosti našeho zákazníka i uživatele interiéru. 3D vizuální zobrazení spojené s popisnými údaji všech prvků interiéru je pro naše klienty velkým přínosem.
 

Novinky

28/7Sledujte nás na sociálních sítích

O našich aktivitách a plánech se kromě webu můžete více dozvědět i na sociálních sítích - Facebook, LinkedIn, Google+. Videomanuály a tipy naleznete na YouTube.

24/5Bim.Point rozšiřuje tým o nové pozice

Hledáme nové spolupracovníky.

6/5Pozvánka na 2. konferenci BIM ve stavebnictví 2016

Konference se koná 2. 6. 2016 od 9hod. v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Václavské náměstí 31, Praha 1).

21/4Přednáška o Bim.Pointu na Stavebních veletrzích Brno

Zajímá Vás problematika BIM? Chtěli byste znát možnosti využití Bim.Pointu v praxi? Přijďte se ve čtvrtek 21.4.2016 podívat na naši přednášku.

22/3CIC_BIM-Protokol ke stažení

CIC_BIM-Protokol ke stažení

Napsali o nás

Kariéra

If you like latest technologies and new challenges then enjoy our team as:

ASP.NET MVC DEVELOPER  JUNIOR / SENIOR

Your role:

  • Implement various .NET projects (webapi, asp.net mvc and services), which are part of our BIM web-based solution
  • Maintain existing code and improve them
  • Help and Technical support

Job Requirements:

  • Experience in C#
  • Experience in asp.net mvc , asp.net core is preferable
  • Experience in Javascript and Typescript
  • Knowledge of mongoDB is advantage
  • Team communication: English

For further information click here.

If you are interested in this job offer, please send your CV to personnel@bim‐point.com and we will get back to you soon.

Podpora EU