7. konference BIM ve stavebnictví 2021

Minulý týden proběhla v prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze 7. celostátní konference BIM ve stavebnictví 2021.

 

Konference každoročně dokumentuje vývoj informačních modelů staveb až ke komplexní digitalizaci managementu a řízení procesu výstavby. Akci pořádala Nadace ABF, MPO, ČAS a SPS, ve spolupráci s ČKAIT, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, CZ.BIM, SEVEN a ČKLOP.

 Čtvrteční program se věnoval Digitálnímu Česku a Klíčovým oblastem výstupů Koncepce BIM. Své slovo zde měli Karel Havlíček (MPO), Vladimír Dzurilla (vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci) nebo Zbyněk Hořelica (SFDI).

Pan Dzurilla hovořil mimo jiné o datovém centrum SPCSS v Zelenči. Využívají zde při správě nemovitosti platformu Bim.Point. Komunikace o každém prvku areálu tak probíhá přímo nad detailními BIM daty; a to při vysokém standardu pro zabezpečení dat. (video o projektu zde)

Agentura ČAS představila překlad Analýzy nákladů a přínosů metody BIM, kterou vytvořila mezinárodní skupina EU BIM Task Group za podpory Evropské komise. (zde) Materiál je složen ze dvou částí – úvodní částí je příručka a druhou interaktivní excelová tabulka (kalkulátor). Do tabulky se zadá 26 základních údajů a ta automaticky poskytne základní přehled o vhodnosti využití metody BIM pro konkrétní projekt.

Závěr čtvrtečního programu kladl důraz na BIM v praxi a řečníci představili reálné projekty ze soukromého a veřejného sektoru. Z příspěvků byl zřejmý důraz na komunikaci s investorem. Je nutné, aby investor (případně budoucí uživatel) a jeho správa budovy už na začátku procesu věděli, jaký výsledek chtějí mít, jak budou BIM data při správě užívat. Nepodceňovat sestavení EIR a BEP. Jak řekla paní Jarmila Dědečková ze stavebně-inženýrské společnosti SYNER "Důležité je nenechat se odradit digitalním světem, i když cesta bude ještě dlouhá a trnitá..."

Příspěvek pana Jakuba Masáka z ateliéru Masák & Partner přiblížil nástrahy BIMu u historických objektů. Popsal průběh projektu rekonstrukce Libušína, který byl zahájen v roce 2014 a relizace probíhala v letech 2016 - 2020. V tomto časovém rozmezí nastal v přístupu k BIM v ČR velký posun. Pan Masák např. zmínil, že právě v začátcích projektu v roce 2014 ještě vůbec neřešili EIR nebo BEP. 

V pátek mohli návštěvníci zhlédnout také prezentaci Agnieszky Szóstko – Budzińské. Druhý den konference byl zaměřený více prakticky, s důrazem na pilotní projekty a využití metody BIM v praxi. Stejně tak tomu bylo i v prezentaci Agnieszky, která mluvila o stejném projektu jako loni (ELI Beamlines Dolní Břežany) a vysvětlila proč. A zmínila i nové projekty jako Kongresové centrum Praha nebo Datové centrum SPCSS v Zelenči.
Pro ty, kdo její příspěvěk na konferenci nestihli, nebo kdo se konference nezúčastnil. Její videoprezentací si můžete prohlédnout tady.

Na youtube kanále ABF stream si můžete pustit i celé záznamy z obou dní konference - čtvrtek i pátek.

 

Dokumenty ke stažení zdarma