Blog - aktuálně

Víte, co je to

BIM
sipka

Informační model budovy (anglicky Building Information Modelling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání a umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu.

(více o BIM naleznete na našem BLOGu)

CDE
sipka

společné datové prostředí (Common data environment). CDE je jediným zdrojem informací používaných ke shromažďování, správě a šíření informací pro celý tým projektu.
Vytvoření tohoto jediného zdroje informací usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými participanty projektu, jednoznačně definuje jedinou platnou verzi informace a pomáhá vyhnout se nedorozumění, duplicitě a chybám.

CDE není pouze uložiště souborů nebo DMS (dokument management systém). CDE musí v plné míře pracovat s BIM daty projektu v podobě modelů a zajistit správu BIM procesů výměny a sdílení dat.

Na principech CDE funguje i aplikace Bim.Point.

Více o CDE zde.

IFC
sipka

Výměna a sdílení dat a údajů o stavbě mezi aplikacemi vyvíjenými různými výrobci software probíhá pomocí otevřeného souborového formátu IFC (The Industry Foundation Classes), který je vyvíjen mezinárodním sdružením buildingSMART. Jedná se o textový soubor, který lze lehce použít pro předávání dat mezi různými aplikacemi. (více o IFC naleznete na našem BLOGu - v závěru článku A co je vlastně ten BIM)

API
sipka

 Bim.Point webAPI slouží pro přímý přístup k datům budovy. WebAPI Vám umožní data o budově z modelu nejen číst a přebírat, ale i zapisovat do struktury Bim.Point tak, aby uživatelé mohli Vaše data vizualizovat nad BIM modelem a s daty pomocí funkcí Bim.Point plně pracovat. 
více o API

SSO
sipka

Single Sign-On. Systém jednotého přihlášení. 
Technologie SSO umožňuje uživatelům jediné přihlášení, které jim zpřístupní informační zdroje z více různých systémů bez opětovného požadavku na přihlašování. Po prvotním přihlášení do počítače uživatele další systémy rozpoznají a přihlášení do nich proběhne automaticky bez nutnosti vkládání dalších hesel. více o SSO v Bim.Point zde.

IFMA a czBIM
sipka

IFMA a czBIM jsou organizace, jichž jsme aktivní členové.

IFMA - Mezinárodní profesní organizace IFMA (International Facility Management Association). Hlavním před-mětem činnosti asociace je prosazování zásad facility managementu do činnosti subjektů podnikajících či jinak působících na území ČR. Dalším klíčovým cílem asociace je rozvoj vzdělávacích a popularizačních aktivit na poli facility managementu a oborů souvisejících a organizace spolkové činnosti subjektů, které jsou na poli facility managementu aktivní.

czBIM - Odborná rada pro BIM je organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého pro-středí (normy, legislativa apod.) v praxi. Naše společnost di5 architekti inženýři, která se podílí na vývoji nástro-je Bim.Point, je aktivním kolektivním členem Odborné rady pro BIM.

Mezi další propagátory BIM patří asociace BuildingSMART a komunita Open BIM.

Dokumenty ke stažení zdarma